Scentmarketing

Tiskové vůně, tiskové esence

Využití vůní v tištěné reklamě je nejnovějším hitem na reklamním trhu. Dodáváme na 4000 druhů esencí vhodných pro všechny běžné tiskové technologie (offset, flexotisk, sítotisk). Esence lze v tiskové reklamě využít pomocí různých technologií.

Permanentní aroma

 Esence je vytištěna přímo a uvolňuje se samovolně a neustále.

  • Výhoda – reklamní plocha (inzerát, leták a podobně) voní sama od sebe, nevyžaduje žádnou aktivitu zákazníka
  • Nevýhoda – doba uvolňování aroma je omezená (přesná doba závisí na použitém materiálu a uložení tiskoviny)

Mechanicky uvolňované aroma

 Esence je konzervována v mikrogranulích obsažených v tiskovém laku, uvolní se po mechanickém narušení granulí (kupříkladu tlaku prsty).

  • Výhoda – esence se uvolní i po dlouhé době
  • Nevýhoda – k uvolnění esence je nutná aktivní účast zákazníka (musí označenou plochu otřít prstem)

Aromatizované nálepky

 Esence je vytištěna na samolepku, kterou lze nalepit na jakýkoliv reklamní či prezentační materiál

  • Výhoda – lze použít i na nízkonákladové tisky nebo na dopisy a jiné materiály
  • Nevýhoda – při použití ve velkém nákladu je tato metoda dražší, než přímý tisk esence

Aromatizovaná lepicí klopa

 Esence je obsažena v lepu.

  • Výhoda – snadné uvolnění esence při rozlepení (rozevření) tiskoviny, esence je do doby aktivace konzervována a vydrží delší dobu
  • Nevýhoda – k uvolnění esence je nutné rozlepení klopy, vyšší náklady na výrobu