Scentmarketing

Typ AW

Použití: Nejběžnější pachy a WC pachy

Místo použití: Automobily, místa s výskytem zvířat, toalety, bistra s přepáleným tukem